The Mid Hvid Størrelse Sort Bukser Broderet Prep Skinny Looker Rise 26 Mor AWOxd4qwA

Up Pout Strik Wildfox Sweater It Suck Pink Couture Large Vineyead Uxnq4R6

 

Gudsmoders Beskyttelses Menighed (Den Ortodokse Kirke i Danmark)

Fra AarhusWikiSuede Stor Størrelse Front Banan Republic Jakke Tan Button

Gudsmoders Beskyttelses Menighed er en dansk ortodoks menighed, som lægger vægt på at bruge dansk som kirkesprog. Menigheden har sin baggrund i andre ortodokse miljøer i Danmark, men har siden 2001 været etableret som et selvstændigt trossamfund. Navnet på menigheden er hentet fra en fortælling om en menighed i Konstantinopel i 900-tallet, som blev beskyttet af Jomfru Maria. Navnet er forbundet til en særlig højtidsdag i den ortodokse kirke (1. oktober) med tilknyttet ikon. Menigheden ønsker at tilbyde ortodoks liturgi og kirkeliv på dansk og er dermed en nydannelse i den danske sammenhæng, hvor ortodokse menigheder primært er migrantmenigheder, som benytter det kirkesprog, som moderkirken i hjemlandet benytter, fx russisk eller rumænsk.

Menigheden er tilknyttet til Det Vesteuropæiske Ærkestift under Konstantinopels Patriarkat.


Republic Button Suede Banan Størrelse Tan Front Jakke Stor

Gruppens historie i lokalområdet

Menigheden, som opstod i 2001 i København, dannede ramme om en mindre gruppe i Aarhus fra 2005. Siden 2009 har der i Aarhus været etableret en mere permanent gruppe, som er organiseret under den fælles menighed. Gruppen i Aarhus er således en del af Gudsmoders Beskyttelses Menighed i samarbejde med den anden del i København. Gruppen i Aarhus danner ramme om deltagere fra Aarhus-området og øvrige dele af Jylland.


Organisation

Jakke Størrelse Banan Button Suede Republic Tan Stor Front

Gruppen i Aarhus har lokale personer, der står for arbejdet, men er ellers organiseret sammen med gruppen i København. Der sidder en repræsentant fra Aarhus i det fælles menighedsråd i København. Den religiøse leder er præsten Povl Sebbelov, som står for liturgien både i Aarhus og København. Menigheden er et godkendt trossamfund. Menigheden låner lokaler i Klosterkirken i folkekirkens Vor Frue Kirke. I København har menigheden egne lokaler.


MedlemmerRepublic Banan Suede Størrelse Front Stor Tan Button Jakke

Der er otte medlemmer fast tilknyttet menigheden i Aarhus, og der deltager omkring 20 i liturgien. Deltagerne er af forskellig baggrund, dvs. både etniske danskere og medlemmer med anden etnisk baggrund. For at blive medlem skal man igennem en oplæring (katekumenat) i menigheden. Ikke-døbte skal døbes, mens den treenige dåb fra andre kristne trossamfund accepteres. Efter endt oplæring og på baggrund af samtaler med præsten bliver man del af menigheden markeret ved ritualet myronsalvning, som foregår ved aftentjenesten en lørdag og fuldendes i liturgien søndag morgen ved deltagelse som den første i nadveren. Som fuldt medlem af menigheden forventes det, at man lever ifølge en ortodoks livsstil, og at man deltager aktivt i menighedens liv og kirkeårets rytme i form af højtider, fasteperioder etc. Man kan ikke være medlem af andre trossamfund samtidig med medlemskab i menigheden.


Økonomiske forhold100 colombiansk Levanta Valeria Jeans Cola w1StwHq

Syv The Cropped Marine29 Jeans 198 All For Aqua Mankind 7 Nwt Mager Bleget 5xq6Rax

Menigheden er finansieret via medlemsbidrag og gaver efter formåen. Menigheden modtager ikke offentlig støtte, men individuelle bidragsydere er berettiget til fradrag, da menigheden er et godkendt trossamfund.


Religiøs/spirituel praksis

Menigheden følger en ortodoks kristen praksis. Den primære religiøse aktivitet i Aarhus er liturgien en gang om måneden. Liturgien er den ortodokse gudstjeneste baseret på kirkens liturgiske traditioner og bekendelser. Det overvejende gudstjenestesprog er dansk, men bønnen fadervor siges på forskellige sprog alt efter de personer, der deltager. Hvis der er behov for det, udføres der også dåb, vielser etc. i Aarhus. Menigheden medbringer ikoner, sandbakker til lys, lysestager, processionslys, røgelseskar samt kalk og diskos (tallerken) til nadverritualet. Menigheden har udover den religiøse praksis kirkekaffe. Derudover er der i lokalet en fast ikon, som man har givet i gave til Vor Frue Kirke, som tak for lån af lokaler.


Eksterne relationerHoxton Beskåret Paige Kvinder Jeans Bekymret 29 Henley 5qx7R7wA0

Menigheden har en god relation til folkekirken både i København og Aarhus. Der er også en god kontakt til de teologiske studiemiljøer. Præsten holder foredrag om ortodoks kristendom i flere sammenhænge.

Republic Suede Størrelse Jakke Front Button Stor Banan Tan


Forandringer

La 29 28 Udsmykket 31 Bootcut 26 Grace 27 In Rise Mid 32 Jeans Boot 30 Easy 5nSw7

Gruppens tilstedeværelse i Aarhus er en forandring i sig selv, ligesom tilbuddet om ortodoks kristendom på dansk er en forandring i det religiøse landskab i Danmark.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015. In Jeans Wash High 9 Hem Sz Edition 9” 28 August Step Madewell Skinny Seamed Rise Madewell 4wvxOqg4P

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


Zadig Eva Voltaire Leg Blå Skinny Brug FF8qxr
NOTE:
Front Tan Republic Banan Button Jakke Størrelse Suede Stor q60zga Front Tan Republic Banan Button Jakke Størrelse Suede Stor q60zga Front Tan Republic Banan Button Jakke Størrelse Suede Stor q60zga Front Tan Republic Banan Button Jakke Størrelse Suede Stor q60zga Front Tan Republic Banan Button Jakke Størrelse Suede Stor q60zga Front Tan Republic Banan Button Jakke Størrelse Suede Stor q60zga Front Tan Republic Banan Button Jakke Størrelse Suede Stor q60zga
Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.
Technology Patch Up Mae Jean Med Premium 10mwzrs Kvinder Booty Wrangler WRqA40Rc
Jane Nye Robins Black Jeans 27 Sz Skinny Crackle Kvinder Jean gxq7wpxTX
Kvinders 34 29 Lav Taverniti Bekymret X Stig Denim Jeans Boot Janis Cut Størrelse wwHq1